Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Afd. Skolesvinget

Afdeling Skolesvinget er en af Ullerup Bæk Skolens to afdelinger med indskoling og mellemtrin.

Afdelingen er beliggende på den matrikel, der indtil august 2013 husede Bredstrup Pjedsted Fællesskole.

I dag går der ca. 266 børn på skolen. De er fordelt i 0-6. klasse.

Der er ca. 50 lærere og pædagoger ansat til at dække den daglige undervisning.

Klik her for at se vores informationsfolder for skoleåret 2022/23

For at fremme elevernes læring og trivsel arbejder vi med holddannelse på alle årgange. Eleverne er tilknyttet en årgang, som også fungerer som elevens basisklasse.

På skolen har vi en lang række aktiviteter fordelt over skoleåret. Vi har emneuger, motionsdag, juleklippedag, fastelavn, lejrskoler og meget mere. Aktivitetskalenderen for skoleåret, ringetider/åbningstider og andre praktisk informationer kan du finde i vores informationsfolder i bunden af denne side.

Afd. Skolesvinget ligger på en matrikel, der har dannet ramme om børns læring i rigtigt mange år. Herunder kan du læse mere om skolens historie.

 

Skolens historie

Skolen blev oprettet i 1960 af de tidligere Bredstrup og Pjedsted sognekommuner med nedlæggelse af områdets fire tidligere skoler, nemlig Bredstrup Skole, Kongsted Skole, Pjedsted Forskole og Pjedsted Skole.

 

Inskriptionerne fra oprettelsen af rytterskolerne i Bredstrup og Pjedsted i 1721 sidder i dag som historiske mindetavler på østvæggen i skolens aula. Tavlerne bærer begge følgende latinske indskrift:

Mindetavle

 

 

HANC SCHOLAM HUJUSQUE DUCENTAS QUADRAGINTA IN CIRCULIS ADPERPETUA ALENDAS DUODEECIM COHORTES EQUESTRES A ME INSTITUTES FUNDAVIT

 

I ordret oversættelse betyder det: Denne skole dens og til mage to hundrede og fyrre i distrikter til bestandig underholde tolv afdelinger rytter af mig oprettede grundlagde jeg 1721.

 

Hvilket i almindelig oversættelse siger: Denne skole og 249 magen til har jeg grundlagt 1721 i de af mig indrettede distrikter, der bestandig skal underholde 12 rytterafdelinger.

 

Tavlerne er det eneste, der er tilbage of de to rytterskoler, som omkring 1721 blev bygget i Bredstrup og Pjedsted.

 

Korte træk af skolens historie

 

1721: Rytterskolerne oprettes i Bredstrup og Pjedsted efter befaling fra Frederik IV. Undervisningen skulle gives til alle børn i sognet - rige som fattige. Den første lærer, der omtales, er Søren Hansen. Han døde i Pjedsted 1737.

1766: Lærerlønnen: 24 rigsdaler om året, som betales af kirkekassen, der tillige sørger for husets vedligeholdelse. Desuden skal bønderne levere 113 sp. hø og 113 sp. halm til vinterfoder til 2 køer og 6 får samt levere 6 læs tørv og 3 skovlæs brænde.

1955: Førstelærer Holger Mølgård tiltræder som den sidste lærer ved den gamle Rytterskole i Pjedsted. På dette tidspunkt har Pjedsted i nogle år haft planer om selv at bygge skole, hvor idrætsforeningens fodboldbaner nu ligger. Dette byggeri blev opgivet til fordel for planerne om fællesskolen.

1958: Tanker om et skoleforbund mellem Bredstrup og Fredericia opstår. Bredstrup og Kongsted skoler opretholdes som forskoler, og Fredericia skal da overtage eleverne fra 5. skoleår. Fredericia byråd afviser tankerne om skoleforbundet med henvisning til, at man på grund af pladsmangel på byens skoler i så fald ikke har plads til kommunens egne børn.

Antal elever i Bredstrup skole: 26

Antal elever i Kongsted skole: 30

1959: Der laves et skoleforbund mellem Bredstrup og Pjedsted, og det besluttes at oprette en fællesskole på Bredstrup Banke. Prisen var 788.000 kr. Der fremkom mange indvendinger mod såvel sammenslutningen som skolens placering.

1960: Bredstrup-Pjedsted Fællesskole indvies. Førstelærer Holger Mølgård udpeges som leder af den nye skole.

Antal elever: 120

Antal lærere: 6

1980: Skolen udbygges med nye klasseværelser og faglokaler til sløjd, håndarbejde, formning, musik, fællesrum, lærerværelse og kontor.

1984: Skoleinspektør Holger Mølgård fratræder. Ny skoleinspektør bliver Martin Skov Sørensen.

Antal elever: 226

Antal lærere: 15

1989: Skoleinspektør Martin Skov Sørensen fratræder. Ny skoleinspektør bliver Kirsten Rasmussen.

Antal elever: 166

Antal lærere: 14

1997: Skoleinspektør Kirsten Rasmussen får orlov. Åse Kaiser ansættes som viceinspektør og konstitueres som skoleinspektør.

1999: Skoleinspektør Kirsten Rasmussen fratræder. Ny skoleinspektør bliver Åse Kaiser. Hans Martin Bang ansættes som viceskoleinspektør.

Antal elever: 145

Antal lærere: 10

2000: Skolen fejrer 40 års jubilæum.

2010: Skolen fejrer 50 års jubilæum.

2013: Bredstup/Pjedsted fællesskole nedlægges som selvstændig matrikel pr. 31.07.2013

2013: Skolen åbner 1.8.2013 som Afdeling Skolesvinget. Skolen er nu en del af Ullerup Bæk Skolens 3 matrikler. Lars Andersen ansættes som Afdelingsskoleleder. Skolen har i 2013 ca. 210 elever.

2021: Skolen gennemgår en renovering.

Antal elever: 288

Antal lærere: 30

Dokumenter